Čo hovorí stará učebnica o pôžičkách?

Pre zaujímavosť pár citátov z moje prednovembrovej učebnice ekonómie :

Pôžičkový kapitál, ktorý  požičiavajú kapitalistický vlastníci na prechodný čas iným kapitalistom za určitú odmenu vo forme úrokov. V procese kolobehu priemyselného kapitálu vzniká prechodne voľný peňažný kapitál. Pomocou úveru sa tieto prechodné voľné peňažné prostriedky stávajú pôžičkovým kapitálom, ktorý priemyselní vlastníci používajú na rozširovanie výroby a obchodu. Charakteristickou zvláštnosťou pôžičkového kapitálu je, že ho nepoužíva vo výrobe ten kapitalista, ktorému patrí. Zdrojom úrokov z pôžičky a podnikatelského zisku je nadhodnota získaná prácou zamestnancov. Vzniká dojem, že zdrojom príjmu sú peniaze samy osebe a nie nadhodnota, ktorá umožňuje majitelovi pôžičkového kapitálu dosahovať zisk bez toho, že by organizoval nejaký podnik. Zisk dosiahnutý z pôžičkového kapitálu sa delí na dve časti – úroky, ktoré dostáva vlastník peňazí (veriteľ); – podnikatelský zisk, ktorý si privlastňuje podnikajúci kapitalista (dlžník).

Sprostredkovatelmi pri pohybe pôžičkového kapitálu sú banky. Banky na jednej strane mobilizujú a koncentrujú vo svojich rukách voľný peňažný kapitál a na druhej strane poskytujú úver v rozličných odvetviach hospodárstva.

Toľko z histórie, čo vy na to? 😉